Organisaatiovalmennukset

Hyvä yritysjohtaja tai tiiminvetäjä. 

 

Se, miten käsittelette ihmisiä, miten he kohtaavat toisensa ja miten he kohtelevat itseään on ratkaisevaa yrityksen menestymisen kannalta. Työelämän muutokset ja vaatimukset asettavat ihmisten jaksamisen koetukselle ja vievät voimavaroja. Kun oma jaksaminen on koetuksella, niin se heijastuu vuorovaikutukseen ja voi näkyä organisaation sisäisinä ristiriitoina. 

 

Työkulttuuri on osastensa summa; sen tekevät ihmiset. Millaisen työkulttuurin haluatte luoda, riippuu ihmisistä ja siitä, miten heitä johdetaan ja tuetaan; heidän itsetuntemuksestaan ja sieltä kumpuavasta rikkaasta vuorovaikutuksesta yhteisössänne. 

 

Muutoksen keskellä on tärkeää huomata ihminen, kollega, osana kokonaisvaltaista hyvinvointia ja panostaa ihmisten henkisiin voimavaroihin ja sieltä kumpuavaan luovuuteen. 

Ryhmävalmennus

Ryhmävalmennus on vaikuttava tapa löytää ryhmädynamiikan avulla itsestään piileviä vahvuuksia ja voimavaroja - sekä tasapainoa ja luottamusta muuttuvassa maailmassa. Kun omat voimavarat ovat tasapainossa, yhteys muihin ihmisiin paranee ja vuorovaikutus ja viestintä ovat vaikuttavampaa.

 

Valmennukset antavat konkreettisia työkaluja ja keinoja arjen- ja työpäivän hallintaan sekä herättää pohtimaan omia ajatus -ja toimintatapoja. 

 

Ryhmäkoko voi vaihdella 6 henkilöstä ylöspäin. Teemasta, valmennuksen käytännöistä ja sisällöistä sovitaan erikseen. 

 

Hinta: 3 tunnin ryhmävalmennus, 6-12 henkeä, hinta 980 € + ALV 24 %. Hintaan lisätään sopimuksen mukaan tarjoiluja tai tilavuokra. Ryhmävalmennusta voi halutessaan jatkaa yksilökohtaisilla valmennuksilla tarjoamalla Mielen liikuntasetelin, kysy lisää!

Mielen liikuntasetelit

Yrityksissä on käytössä lounas-, virkistys-setelit ja työterveyshuolto eri laajuudessa, mutta mikään niistä ei huolla ihmisten mieltä osana jaksamista. Elämän haasteet voivat olla yksityiselämässä, joka puolestaan heijastua työyhteisöön. Tätä tarvetta varten on yrityksille suunnattu Mielen liikuntaseteli. 

 

Mielen liikuntasetelit ovat työntekijöiden yksilövalmennuksia varten. Tarjoamalla henkilöstön käyttöön coachausta vahvistatte heidän kestokykyä, itsetuntemusta, itsetuntoa, vuorovaikutustaitoja ja stressinhallintaa ennaltaehkäisevästi. Samalla osoitatte, että välitätte heistä osana yhteisöä. 

 

Hinta: 10 kpl 1000 € + ALV 24%. Yksi seteli vastaa yhtä 60 min valmennusta. Kpl määrä on hyvä suhteuttaa organisaationne kokoon sopivaksi.

Kokemuksia ryhmävalmennuksesta

Ryhmävalmennus Anna-Marin kanssa oli erittäin hyvä, strukturoitu ja ajatuksia herättävä. Anna-Marilla on ihana tapa vetää valmennusta. Anna-Mari on lempeä, mutta määrätietoinen ja strukturoitu. Olen ura-asioita jo paljon ehtinyt miettiä, mutta valmennus vahvisti omaa käsitystäni, siitä että olen oikealla tiellä.

— nainen, 32v

Valmennuksen rakenne, tukimateriaalit ja harjoitukset sekä jakaminen ja kuuntelu olivat hyvät.  Mielikuvien maalaamiset osuivat nappiin. Anna-Mari on todella hyvä esiintyjä ja puhuja ja hänen äänenkäyttönsä on loistava. Valmennus oli viimeinen sysäys liikkeelle ja se hetki, kun sain ajatukseni kirkastettua.  Valmennuksen aikana tein kolmen kohdan ohjeen oman yritykseni perustamiseksi ja sain kirjoitettua yritykseni toimintasuunnitelman paperille.

— nainen, 28v

Valmennus Anna-Marin kanssa oli monipuolinen ja selkeä. Valmennuksen aikana unelmatyötä tarkasteltiin laajasti eri näkökulmista ja sain kirkastettua omaa sumeaa mieltäni.  Valmentajana Anna-Mari on helposti lähestyttävä, inspiroiva ja mukaansa tempaava.

— nainen, 35v